top of page

KEISER WILHELM II

Vår samling rundt Keiser Wilhelm II; hvor mange av objektene har vært i keiserens private besittelse eller har vært gaver fra han

Se vår permanente utstilling

bottom of page